Sử học và hiện thực\

Sách trình bày những quan điểm lý luận, tư tưởng về giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và hiện trạng của tiến trình hình thành đội ngũ công nhân tri thức Việt Nam trong quá trình đưa đất nước tiến lên theo định hướng XHCN

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn Tạo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 S550h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn