Khai thác cao lanh trái phép: Phá nát vùng chè Bảo Lộc

Một khu chuyên canh cây chè cách trung tâm TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị cày xới tan hoang như bãi chiến trường với khoảng 50 mỏ khai thác cao lanh trái phép. Người dân thì khóc ròng vườn chè bị thiệt hại còn chính quyến đã tổ chức nhiều lần truy quét nhưng không phát hiện và xử lý được các đối tượng kha...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Sáng
Đồng tác giả: Lê, Dung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!