Ngôn ngữ giới trẻ kinh hoàng!

Đại bộ phận giới trẻ hiện nay, đặc biệt là các bạn trẻ sinh ra tại thập niên 90 quá lạm dụng kiểu ngôn ngữ lóng, ngôn ngữ @ trong các diễn đàn, chát hoặc tin nhắn điện thoại thì lại đáng báo động. Đã đến lúc cần sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội để các bạn trẻ không mất đi năn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Nguyễn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!