Trích dẫn APA

Lê, M. L. Cột cờ Hà Nội xưa và nay.

Chicago Style Citation

Lê, Mã Lương. Cột Cờ Hà Nội Xưa Và Nay.

Trích dẫn MLA

Lê, Mã Lương. Cột Cờ Hà Nội Xưa Và Nay.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.