Phá rừng phòng hộ làm nhà máy xi măng

Bài phản ánh về rừng phòng hộ Dầu Tiếng (Tây Ninh) đang từng ngày bị "xẻ thịt", sẽ làm mất đi ý nghĩa rất quan trọng về sinh thái và môi trường cho nhiều địa phương. Nếu vào năm 2006, có 238ha rừng phải hy sinh, thì nay đang vào giai đoạn bị phá thêm 365ha rừng nguyên sinh nữa, một cảnh bá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Trường
Đồng tác giả: Giang, Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!