Tham nhũng: Ai chống ai?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của một cán bộ ngoại giao nghỉ hưu về tham nhũng và nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Một trong những nguyên nhân đó là vòng luẩn quẩn lương lậu; lương không đủ sống kéo dài dài hơn nửa thế kỷ, đủ lâu để làm băng hoại cả một bộ máy công quyền khiến nhà nước phải liên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Kinh Nghị
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!