Nhiều huyện bức xúc về thủy điện

Chiều ngày 10-10-2012, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp về việc thực hiện đầu tư và rà soát các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Hầu hết đại diện chính quyền các huyện đề nghị thu hồi các dự án thi công chậm hoặc chậm triển khai, theo họ, thủy điện có lợi trước mắt nhưng bất lợi lâu dài và để...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tấn Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!