Phòng chống tham nhũng: Điều quan trọng là không thỏa hiệp

Nêu ý kiến đồng tình và những kinh nghiệm công tác của ông Trần Đại Hưng (Nguyên phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ) đối với việc thành lập Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, lập lại Ban Nội chính TƯ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Thành
Đồng tác giả: Lâm Hoài
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!