Tham nhũng là hòn đá tảng chặn đường

Bài trao đổi với ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH,GD, TN, TN & NĐ của Quốc hội về chủ trương sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng. Ông cho rằng, rất nhiều quốc sách tốt đẹp đang bị nạn tham nhũng như hòn đá tảng chặn đường, để chống tham nhũng phải kiên quyết, quy rõ trách nhiệm cá nhân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!