Trích dẫn APA

Hà Nhân. Tham nhũng là hòn đá tảng chặn đường.

Chicago Style Citation

Hà Nhân. Tham Nhũng Là Hòn đá Tảng Chặn đường.

Trích dẫn MLA

Hà Nhân. Tham Nhũng Là Hòn đá Tảng Chặn đường.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.