Trích dẫn APA

Nguyễn, T. C., Hồ, S. Q., & Phạm, V. Đ. (2001). Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Trọng Chuẩn, Sỹ Quý Hồ, and Văn Đức Phạm. Tìm Hiểu Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Trọng Chuẩn, Sỹ Quý Hồ, and Văn Đức Phạm. Tìm Hiểu Giá Trị Văn Hóa Truyền Thống Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.