Sửa Luật Đất đai: Phải chờ Hiến pháp?

Ý kiến của Gs Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật, UBMTTQVN xung quanh 4 vấn đề chính trong việc sửa đổi Luật Đất đai, cũng như thời điểm sửa đổi Luật đất đai

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!