Chống tham nhũng: "3 nhiều, 3 ít"

Nói về tình trạng "3 nhiều, 3 ít" đang tồn tại trên mặt trận chống tham nhũng hiện nay. Thứ nhất, hiện tượng tham nhũng trong xã hội rất "nhiều" nhưng số vụ phát hiện rất "ít". Thứ hai, số vụ được phát hiện "nhiều" hơn số vụ được xử lý- "ít". Thứ ba,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: B.H.T
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!