Nên có Luật về công khai tài sản?

Bài trao đổi với ông Nguyễn Đình Lộc - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp về vấn đề công khai, minh bạch tài sản của cán bộ công chức hiện nay còn chưa rõ ràng cho nên việc chống tham nhũng còn nhiều khó khăn và cần có được những quy định rất cụ thể, chẳng hạn như Luật về công khai tài sản....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!