80 tấm bản đồ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam

Về 80 tấm bản đồ cổ có giá trị được một Việt kiều ở Mỹ sưu tập và lưu giữ, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là chủ quyền của Việt Nam. Sắp tới vào tháng 11-2012 sẽ tổ chức triển lãm tại nhiều địa phương trong cả nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!