Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng

Bài viết là cái nhìn toàn diện đánh giá quá trình thực hiện, triển khai chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua trong công tác phòng, chống tham nhũng với những kết quả đã đạt được, một số khuyết điểm hạn chế; đồng thời đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Văn Thông
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!