Vụ Báo cáo đánh giá tác động môi trường Thủy điện Sông Tranh 2: "Mấy ông ấy liều quá"

Những ý kiến trao đổi của TS Lê Trần Chấn - nguyên Trưởng phòng địa lý sinh vật (Viện Địa lý) về việc tự ý trích dẫn, lắp ghép báo cáo trình bày tại hội thảo của ông vào Báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình thủy điện Sông Tranh 2...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!