Không có cơ quan nào biết chất lượng của đập thủy điện nhỏ

Theo điều tra của PV báo Lao động về sự cố vỡ đập thủy điện Đak rông 3 cho thấy sự quan ngại của dư luận trước các công trình thủy điện nhỏ. Đó là: không một cơ quan nhà nước thẩm quyền nào biết, quản lý, chịu trách nhiệm về chất lượng, sự an toàn của đập đối với các thủy điện vừa và nhỏ (dưới 30MW)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lâm, Chí Công
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!