Thủy điện miền Trung - Tây nguyên: Hệ lụy không tính được bằng tiền

Loạt bài phản ánh về thủy điện miền Trung-Tây nguyên qua sự cố ở thủy điện sông Tranh, Đak rông 3. Việc xây dựng hệ thống thủy điện trên các dòng sông đang bộc lộ bất cập về nhiều lĩnh vực như dân sinh, kinh tế, xã hội trong khu vực và vùng ảnh hưởng ở hạ du. Thiệt hại này lớn và lâu dài, không tính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!