Ai phải chịu trách nhiệm?: Luận bàn và hành động

Bài phân tích về một số công trình xảy ra sự cố gần đây, như: 4 nhà máy xi măng làm ăn thua lỗ kéo dài; một số nhà máy thủy điện ở miền Trung-Tây nguyên, và việc sử dụng đất sai mục ở vùng lõi Vườn Quốc gia Cát tiên ...điều cần thiết đầu tiên là phải rõ ràng trách nhiệm. Đó cũng chính là cách thiết...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Thu Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!