Vài nét mới của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Phân tích một số nội dung mới được sửa chữa, bổ sung trong Luật đất đai (sửa đổi), tuy nhiên, theo tác giả vẫn còn một số vấn đề chưa được tiếp thu, bổ sung vào dự thảo, nếu vậy thì các vấn đề nhức nhối về đất đai vẫn còn nguyên không nói là còn trầm trọng thêm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!