Phải có tư duy hệ thống

Ý kiến đóng góp của GS Hoàng Tụy trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, theo đó, cần một hội đồng độc lập với Bộ giáo dục - đào tạo, đồng thời nêu những phương cách để giảm tải giáo dục

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Tụy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!