Trích dẫn APA

Công Hoan. Nguy cơ vỡ hồ, đập thủy lợi ở Tây Nguyên.

Chicago Style Citation

Công Hoan. Nguy Cơ Vỡ Hồ, đập Thủy Lợi ở Tây Nguyên.

Trích dẫn MLA

Công Hoan. Nguy Cơ Vỡ Hồ, đập Thủy Lợi ở Tây Nguyên.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.