Địa điểm xây dựng Sông Tranh 2 là sai lầm?

Trong nghiên cứu của GS Cao Đình Triều công bố sáng 3-10 đã chỉ rõ, thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng trên nền móng granite yếu, có khả năng trượt lở đất mạnh, nứt đất khi động đất mạnh xảy ra

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!