Một số kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới: Sách tham khảo\

Sách trình bày những kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn của ĐCSVN trong mười lăm năm đổi mới, đưa đất nước vững bước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trọng Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn