Đôi điều về Phật giáo Việt Nam

Bài giới thiệu về quá trình tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam. Theo tác giả, Phật giáo là tôn giáo của tư duy biện chứng, của sự hòa nhập bên trong và bên ngoài, của sự tùy duyên hóa độ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trương, Hải Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!