Khai mạc Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung quốc

Đúng 9 giờ sáng ngày 8-11-2012 (tức là 8 giờ sáng giờ Việt Nam), Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Đại hội với chủ đề Giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!