Tập Cận Bình người của thế hệ lãnh đạo thứ 5

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc kinh từ ngày 7 --14/11/2012 với sự tham dự của 2.270 đại biểu. Điều giới truyền thông quan tâm nhất về sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này không chỉ là những định hướng phát triển cho đất nước Trung Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thư Trang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!