Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN, cơ sở để xây dựng Cộng đồng ASEAN

Tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASSEAN) lần thứ 17 diễn ra tháng 10-2010, do Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC). Đây là một văn kiện quan trọng bổ sung cho lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần đẩy m...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thạch Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!