Quốc hội tiếp tục thảo luận về sửa đổi Hiến pháp:; Đề xuất các cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền công dân

Tiếp tục thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tại hội trường ngày 16-11-2012, các ĐBQH đề nghị: Cần khẳng định rõ trong Hiến pháp Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam; có những chế định độc lập bảo đảm kiểm soát quyền lực lẫn nhau giữa lập pháp, tư pháp và hành pháp......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bảo Cẩm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!