Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII: Đoàn kết và trí tuệ

Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII sáng ngày 23.11 tại Hà Nội.

Lưu vào:
Tác giả chính: Dạ Yến
Đồng tác giả: Vũ, Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!