Đức giáo hoàng John Paul II và lịch sử bị che đậy trong thời đại chúng ta: Sách tham khảo nội bộ\

Sách viết về lịch sử và tiểu sử của Giáo hoàng John Paul II, người đầu tiên trong suốt 500 năm lịch sử Thiên Chúa giáo không phải là người Italia được bầu làm giáo hoàng; và những ảnh hưởng to lớn của ông trong giáo hội và nền chính trị thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Carl Bernstein
Đồng tác giả: Hàn, Thanh Huyền, Marco Politi, Nguyễn, Bá Long
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Thanh Hóa: Công an nhân dân, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 282.092 Đ552g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn