Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý quốc tế để bác bỏ "đường lưỡi bò"

Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý quốc tế để bác bỏ luận điệu phi lý này và chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đây là một trong những nội dung chính được các học giả trong và ngoài nước thảo luận tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mỹ Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!