Hộ chiếu in đường lưỡi bò: Mỹ không chứng thực, Ấn Độ dán tem

Những phản ứng từ phía Mỹ và Ấn Độ đối với hộ chiếu in đường lưỡi bò của Trung Quốc bằng việc Mỹ không chứng thực, Ấn Độ thì dán tem vào hộ chiếu. Ngoài ra còn có các nước Phillippines, Indonesia...cũng chính thức phản đối việc này....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Gia Tùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!