Sáu đập thủy điện trên sông Sêrêpôk

Tình trạng 6 đập thủy điện lớn chặn ngang dòng và một công trình thu gần hết nước trên một đoạn sông của sông Sêrêpôk gây ra những tổn hại đối với môi trường và nguồn lợi thủy sản của vùng lân cận quanh đập thủy điện.

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Thiên Nga
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!