Quan ngại về hộ chiếu in "đường lưỡi bò"

Những quan ngại về hộ chiếu in "đường lưỡi bò" của Trung Quốc từ phía dư luận thế giới và cả cư dân mạng Trung Quốc, với lo ngại tấm hộ chiếu sẽ làm ảnh hưởng sự đi lại của họ.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thụy Miên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!