Dân Trung Quốc phản ứng "đường lưỡi bò" trên hộ chiếu

Bài viết nêu việc 6 triệu hộ chiếu mới in đường lưỡi bò của Trung Quốc gặp phải sự phản đối, trở thành tâm điểm tranh luận của chính người dân Trung Quốc trên các diễn đàn trực tuyến của Trung Quốc.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!