Cái giá của cuồng vọng

Trung Quốc đã trở thành một cường quốc nhưng hành xử của họ thì không xứng đáng với đẳng cấp, điển hình là việc in hình bản đồ đường lưỡi bò và các khu vực tranh chấp khác lên hộ chiếu. Cái giá nhận được là phản ứng của các nước từ chối hộ chiếu của họ, công dân nước này gặp khó khăn khi đi ra nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!