Mỹ không thừa nhận bản đồ trên hộ chiếu Trung Quốc

Phát biểu của Ngoại trưởng Indonesia và Mỹ xung quanh hộ chiếu in đường lưỡi bò của Trung Quốc qua đó cho thấy lập trường rõ ràng phản đối hành động trên của Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!