Sửa hiến pháp 1992: Thể hiện quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

Bàn về việc tại sao khi lên chức Trưởng, phó phòng trở lên trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp buộc người đó phải là Đảng viên và quyền làm chủ của giai cấp công nhân hiện nay. Đây là vấn đề thời sự được nhân dân quan tâm khi sửa hiến pháp 1992....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!