Thủy điện Việt Nam đi "ngược chiều" thế giới

Bài viết gồm 4 kỳ đăng trên báo Thanh niên từ ngày 3-12-2012 đến ngày 6-12-2012 viết về những điểm Việt Nam đi ngược với thế giới trong việc thiết kế, xây dựng các công trình, dự án thủy điện: Không thiết kế âu tàu; Không cửa xả đáy và không đảm bảo công tác giám sát; Không sạch mà cũng không rẻ; Ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Hà
Đồng tác giả: Chí Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!