Hệ thống hóa tài liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Phỏng vấn ông Trần Thắng, Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York, người vừa trao tặng hơn 90 bản đồ, tư liệu cổ Hoàng Sa, Trường Sa cho huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng về động lực, tâm huyết và quá trình tìm kiếm, sưu tầm của ông. Theo ông, Việt Nam cần sớm hệ thốn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!