Niềm vui nhân lên, trách nhiệm lớn thêm

"Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" của Việt Nam là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại là di sản duy nhất của Việt Nam được UNESCO vinh danh ở loại hình tín ngưỡng tính đến thời điểm này. Đây là niềm vui cũng là trách nhiệm của Nhà nước ta của nhân dân ta tiếp tục phát huy, gìn giữ....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!