Băn khoăn mô hình bảo hiến

Nêu một số nội dung trong Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 tại Hải Phòng trong đó nhấn mạnh quyền con người phải được bảo hộ, thiết lập cơ chế bảo hiến là cần thiết với điều kiện VN hiện nay, kiến nghị thành lập cơ quan bảo hiến độc lập không thuộc Quốc hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!