Không ảo tưởng mưu đồ của Trung Quốc

Bài nói chuyện của phóng viên báo Pháp luật tp.HCM với luật sư Trương Trọng Nghĩa- ĐBQH, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của QH, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN, trưởng ban Nghiên cứu luật Biển của liên đoàn về những âm mưu tham vọng và mưu đồ của Trung Quốc đối với Biển Đông....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Cường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!