Nhà nghiên cứu Trung Quốc Dương Danh Dy: Độc chiếm Biển Đông- hành vi phải răn đe

Cuộc trao đổi xung quanh một loạt những động thái của Trung Quốc trong thời gian gần đây như làm đứt cáp thăm dò địa chấn Bình Minh 02, in đường lưỡi bò lên hộ chiếu... với ông Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc luôn mang tư tưởng nước lớn, chưa bao giờ từ bỏ ý đồ độc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Anh Đức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!