Mưu đồ phi pháp nhằm vào ngư dân Việt Nam

Quan chức tỉnh Hải Nam ra tuyên bố trắng trợn rằng việc Hải Nam cho phép bộ đội biên phòng ngăn, kiểm tra, trục xuất tàu nước ngoài trên biển Đông chính là nhằm vào ngư dân Việt Nam. Đây là một hành vi trao quyền cho địa phương thực hiện âm mưu khiêu khích ở Biển Đông đã được cấp thẩm quyền hoạch đị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Sơn Hà
Đồng tác giả: Hương Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!