SLOC Biển Đông và ngoại giao pháo hạm. Bài 1: Biển Đông thành hiểm lộ

Biển Đông, một vùng biển quan trọng của con đường thông thương kinh tế (SLOC) của thế giới đang có nguy cơ trở thành hiểm lộ bằng những hành động bành trướng bởi tham vọng độc quyền gần đây của Trung Quốc. Bài viết nêu thái độ của các nước quan tâm đến SLOC Biển Đông và các khả năng của SLOC Biển Đô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Vĩnh Trương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!