Trung Quốc muốn tạo nguyên trạng mới ở Biển Đông

Liên quan đến việc tỉnh Hải Nam cho phép hải quân được ngăn, xem xét, kiểm tra tàu nước ngoài tại Biển Đông, phía Mỹ muốn Trung Quốc giải thích mục đích của việc này là gì? Bên cạnh đó, bài báo nêu những bài viết của các chuyên gia phân tích được đăng tải trên các báo chí quốc tế về ý đồ này của Tru...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thạch Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!