Trung Quốc tạo tiền lệ nguy hiểm

Nhận định của các chuyên gia quốc tế (Mỹ, Singapore...) và dư luận thế giới về việc Trung Quốc có thể ký thông qua đề xuất của tỉnh Hải Nam cho phép hải quân kiểm tra tàu bè nước ngoài tại khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền là hành động tạo tiền lệ nguy hiểm, tạo bình phong cho việc độc quyền kiểm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Minh Trí
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!